SGK Rehberi.com'un haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı ilginç bir 'danışmanlık' iddiası ile çalkalanıyor.

Bakanlık kulislerinde dolaşan bilgilere göre, Bakan'ın A Takımı'nda bulunan bürokratların neredeyse tamamı, 'at yarışlarını' düzenlemek için oluşturulan Yüksek Komiserler Kurulu'nda 'danışmanlık' veya 'müşavirlik' görevi üstlendi. Bakanlık üst düzey bürokratların 'beygir sevgisi' merak konusu oldu.

Meğerse Tarım'da sadece bürokratlar değil, özel kalem personeli, danışmanlar, danışmanların yakınları da at yarışına merak sarmış. Bu küçük merakın karşılığı olarak aylık sadece 4 bin ile 6 bin 500 TL arasında ücret alıyorlar.

Yüksek Komiserler Kurulu özetle; ülkemizde 6132 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan at yarışları ve bu yarışlar üzerine tertip edilen müşterek bahisler, at ıslahı ve atçılığın teşvik edilmesi ile safkan Arap ve İngiliz atlarının soy kütüğü işlemleri konusunda çalışmalar yapmaktadır. 

Kurul'da çok sayıda özel kişi müşavir ve danışman olarak görevlendirilmiştir. Ne iş yaptıkları, YKK'nın görevi kapsamında neler ürettikleri merak konusudur. Ayrıca konuya ilişkin hangi bilgi, beceri ve donanımlarına istinaden buralara görevlendirildikleri de izaha muhtaçtır.

Daha önemlisi Kurul'da Bakan Yardımcılarından tutun da özel kalem müdürüne kadar yok yok.

YKK'da müşavir ve danışman olanlardan bazıları şunlardır;

Fatih METİN Bakan Yardımcısı (19 Nisan 2019 tarihinde atandı)
Akif ÖZKALDI Bakan Yardımcısı
Bakan Özel Kalem Müdürü Volkan KOÇ
Bakan Özel Kalem Müdür Yardımcısı Bülent SEZGİN
Bakan Beyin Şoförü Tayfun BAĞCI
Atilla ATLI
Doğan ÇAĞATAY- Bakan Danışmanı
Emrecan BAYSAL
Mustafa ALTINTAŞ
Yılmaz ORUÇ
Şevval GONCAGÜL
İshak Burak AYHAN - Protokol Manageri
Mustafa ÖZDEMİR
Ali Osman KIYAK (TİGEM Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı, Bakan Yardımcısı Sayın Mustafa AKSU'nun özel kalem müdürüydü)
Ali KESKİNKILIÇ (Bakan Yardımcısı Sayın Mustafa AKSU'nun özel kalem müdürlüğünde görevli) 
Hamza ERTÜRK (Bakan Yardımcısı Sayın Mustafa AKSU'nun özel kalem müdürlüğünde görevli) 
Ali BENADAM (YKK Üyesi Tan BENADAM'ın kardeşi)
Mürüvvet DEMİR

Tarımda ilginç kulis! Üst düzey bürokratlar at yarışına merak sardı...

Tarım ve Orman Bakanlığının Bakan Yardımcıları at yarışlarını düzenleyen "Yüksek Komiserler Kurulu"nun üst yönetimini kimseye bırakmıyor. Bu Kurulun görevleri ile buraya atanan üst düzey bürokratların uzmanlık alanları arasında uzaktan yakından bir alakasının olmadığı ortaya çıktı.

Yüksek Komiserler Kurulu; 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 24 üncü maddesinde belirtildiği üzere, Bakanlığın sürekli kuruludur. Bu Kurul, At Yarışları Hakkında 6132 sayılı Kanun ve buna bağlı olarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliği'nin 5 inci maddesi uyarınca Bakan tarafından;

Tercihen at yetiştirme ve ıslahı, at yarışları ve yarış mevzuatı konularında bilgi ve tecrübe sahibi, üniversite mezunu ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşıyan kişiler arasından seçilen dokuz kişiden teşekkül eder. Bakan, üyeler arasından bir Kurul Başkanı ve Başkan Yardımcısı görevlendirir.

Yüksek Komiserler Kurulu üç yıl için seçilir. Üyeliklerden birinin boşalması halinde, yeni seçilen üye geriye kalan süreyi tamamlar. 

Başkanın bulunmadığı zamanlarda Başkan Yardımcısı, bunun da bulunmadığı zamanlarda en yaşlı üye, Kurula başkanlık eder. Kurul, en az üçte iki çoğunluk ile toplanır. Kararlar mevcudun çoğunluğu ile verilir. Oylarda eşitlik halinde, Başkanın katıldığı taraf çoğunluğu kazanmış sayılır.

Yüksek Komiserler Kurulu'nun görev ve yetkileri, 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanununa bağlı olarak çıkarılan ve 19/4/2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan At Yarışları Yönetmeliği'nin 7 nci maddesinde belirtilmiş olup, özetle; ülkemizde 6132 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan at yarışları ve bu yarışlar üzerine tertip edilen müşterek bahisler, at ıslahı ve atçılığın teşvik edilmesi ile safkan Arap ve İngiliz atlarının soy kütüğü işlemleri konusunda çalışmalar yapmaktadır. 

Yönetim Kurulu üyelerinin 5.000 TL ücret aldığı belirtiliyor.
İki Bakan Yardımcısının da bu kurulda üye bir bakan yardımcısının da müşavir yapılmasını doğrusu izahta zorlanıyoruz. Ancak, Bakan Yardımcısının eski müsteşar yardımcısının başkan yardımcısı olduğu bir kurulda üye olarak görev yapması izah izahı daha da zor olsa gerektir. Hele hele Kurulun görevleri arasında yer alan konularla birçok üyenin uzaktan yakından alakasının olmaması ise izahı en zor olan husus olsa gerektir. Ne diyelim üyelik ücretinin nelere kadir olduğunu yüce Mevlam bizlere gösterdi ya gerisi gam değil.

Pin It