Tarım ve Orman Bakanlığında Skandalların Ardı Arkası kesilmiyor

Son günlerde Tarım ve Orman Bakanlığının At Yarışlarının denetim ve yönetim yetkisinde bulunan kuruluşu Yüksek Komiserler Kuruluna yapılan atamalar çok konuşulur oldu. 

Çift maaş almak için liyakat ilkesine uyulmadan yapılan hatır gönül atamalarına tepkiler oldukça çoğaldı. Kamuoyunda ve Medya da bu konu ile ilgili bir çok haber yapılırken, sektörün tüm paydaşları mevcut komiserlerden şikayetçi durumdalar. 

Yarışların dürüstlükle idaresini sağlamakla görevli bu kurumun, hipodromlara atamış olduğu kapasitesi kısıtlı olan, eğitimsiz, bilgisiz ve tecrübesiz komiserlerinin yanlış kararları, protestolara karşı yaptıkları incelemeler, start öncesi bilinçsiz hareketleri, jokeylere olan davranışları, antrenörlere karşı küçümseyici tavırları, at sahiplerine bakış açıları hep tartışma konusu oluyor. 

Hiç bir liyakat kriterine uymadan sırf bazı yakın dostluk ve yakınlıklarla komiser yapılan bu kişiler yarışçılığımıza büyük zarar veriyor.

Jokeyler ve aprantiler hipodromlarda görev yapan mahalli yarış komiserleri ile iletişime geçemediklerini, savunmalarının kabul edilmediğini, canı isteyene istediği kadar ceza verilip, istemediğine ceza verilmediğini, kişiye özel ceza sistemi kurulduğunu söylüyorlar.

Yarış camiasının her kesimi, komiserlik müessesenin profesyonel kişilerce yapılması gerektiğini söylerken, bu kadar amatörce yapılmasına da tepki veriyorlar.

Arıca Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörlüğüne atanan Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu’nun danışmanı Murat Birol Kayim’in yönetmeliğin istediği ‘veteriner hekim’ yeterliliğini taşımadan bu göreve getirildiği ortaya çıkınca, apar topar yönetmelik değiştirilerek yapılan atama kanuna uygun hale getirilmeye çalışıldı.

Yüksek Komiserler Kurulu’nda ortaya çıkan atama krizinde Kayim’in görevden alınması beklenirken Tarım ve Orman Bakanlığının yönetmeliği değiştirmesi dikkat çekti.

2011 yılında yayınlanan At Yarışları Yönetmeliği'nde Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörlüğüyle ilgili söz konusu 6'ncı madde şöyle:

Madde 6 (1) Yüksek Komiserler Kuruluna bağlı, tercihen at yetiştirme ve ıslahı, at yarışları ve yarış mevzuatı konularında bilgi ve tecrübe sahibi, üniversite mezunu ve Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörlüğü unvanı verilen bir kişinin yönetiminde, yeterli sayıda personelden oluşan bir Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörlüğü bulunur.

23 Haziran 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan 'At Yarışları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te ise söz konusu 6'ncı maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesi şu şekilde değiştirildi: “Yüksek Komiserler Kuruluna bağlı, at yetiştirme ve ıslahı, at yarışları ve yarış mevzuatı konularında bilgi ve tecrübe sahibi, tercihen atçılık konusunda doktora yapmış ve Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörü unvanı verilen bir Veteriner Hekimin yönetiminde, yeterli sayıda personelden oluşan bir Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörlüğü bulunur.”

9 Ekim 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanan ‘At Yarışları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te ise söz konusu 6’ncı maddenin birinci cümlesi şu şekilde değiştirilerek veteriner hekim şartı kaldırıldı.

“Yüksek Komiserler Kuruluna bağlı, at yetiştirme ve ıslahı, at yarışları ve yarış mevzuatı konularında bilgi ve tecrübe sahibi, Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörü unvanı verilen üniversite mezunu bir kişi yönetiminde, yeterli sayıda personelden oluşan bir Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörlüğü bulunur.”

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sürekli kuruluşu olan Yüksek Komiserler Kurulu, Bakanlığın üst düzey bürokratları için 'çift maaş' alma yeri olarak kullanılması bu şekil bir yönetmelik değişikliği ile sağlanırken bu şekil çift maaş alma yeri haline gelmiş bir kurumun yarışları yönetiminde olması da yarışçılığımız için oldukça tehlikeli bir durum teşkil ediyor.

Pin It