Barut, Tarım Bakanı'na Erdal Celal Sumaytaoğlu'nu sordu

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda üst düzey görevlerde bulunan ve ismi çeşitli tartışmalarla gündeme gelen Erdal Celal Sumaytaoğlu (Aksoy) ile ilgili iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis'e soru önergesi sunan Barut, "2006 yılında göreve başladığı Tarım ve Orman Bakanlığı'nda kariyer basamaklarını hızla tırmanan bu şahısla ilgili iddialara yanıt verilmesini bekliyoruz" dedi.

"İDDİALARA AÇIKLIK GETİRİLMELİ"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda üst düzey görevlerde bulunan Erdal Celal Sumaytaoğlu (Aksoy) hakkında çeşitli iddiaların ortaya atıldığını aktaran Ayhan Barut, "Sayın M. Mehdi Eker'in Bakanlık yaptığı yaklaşık 10 yıllık süre içerisinde daha önce Bakanlıkta hiç çalışmadığı halde Mülga Tarım ve Köyişleri Bakanlığında 2006 yılında Hukuk Müşaviri olarak göreve başladığı belirtilen Erdal Celal Sumaytaoğlu'nun (Aksoy) kariyer basamaklarını hızla tırmandığı anlaşılmaktadır. Bu durum herkesin dikkatini çekmiştir. Ancak bundan daha vahimi bu kişiyle ilgili kamuoyuna yansıyan iddialardır. Bu iddialara açıklık getirilmelidir" diye konuştu.

"YARGIYA TAŞINMIŞ"

Tartışmaların odağındaki Erdal Celal Sumaytaoğlu'nun (Aksoy) 2006 yılından itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı'nda çok hızlı bir kariyer geliştirdiğini bildiren Ayhan Barut, şöyle devam etti:
"2016 yılına kadar sırasıyla 1. Hukuk Müşavirliği, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Müsteşar Yardımcılığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı (Bakan tarafından yapılan kişiye özel Yönetmelik değişikliği ile) gibi üst düzey yöneticilik görevlerinin yanında, ÇAYKUR Yönetim Kurulu Üyeliği, Yüksek Komiserler Kurulu Başkan Yardımcılığı, Bilişim ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı (başka bir örneği olmayacak şekilde 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa aykırı olarak Bakan Oluruyla kurulan ve birkaç yıl içinde lağvedilen) ve 8 milyar Dolar bütçeli Antalya Expo Genel Sekreterliği gibi önemli bürokratik görevlerde bulunan, görev yaptığı süre içerisinde bir çoğu ayyuka çıkan personel kıyımı ve mobbing uygulamaları dışında, AOÇ arazisinde bulunan iki petrol istasyonunun 2007 yılında yaklaşık olarak değerinden 1.2 milyon TL daha düşük tutara kiralanmasına, kiralayanların bundan çok yüksek rant elde ederek başkalarına devrettiği iddia edilen (ki konu Yüksek Denetleme Kurulu ve Başbakanlık tarafından Bakanlık Teftiş Kurullarına intikal ettirilmesine rağmen kapatılmıştır), At Yarışları Hakkındaki Kanun gereği, her yıl yarış gelirlerinden at ıslahı ve tesisleri ile hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla Bakanlık hesabına aktarılan özel fondan kendi imzasıyla 2008 yılında Kamu İhale Kanununa aykırı olarak yapılan kene ilacı alımında 'Vilsan Veteriner Firmasına' yaklaşık 3.5 milyon TL fazla ödeme yapılması suretiyle kamu zararına neden olan (Bakanlık Teftiş Kurulunca yapılan soruşturmada örtbas edilmek istenmesine rağmen yargı makamlarınca bu konuda Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ihaleye fesat karıştırmaktan 6 ay hapis cezası verilmiş ve bu ceza 3000 TL para cezasına çevrilmiştir)"

"TÜYLER ÜRPERTEN İDDİALAR"

Erdal Celal Sumaytaoğlu (Aksoy) hakkında çok fazla tartışmanın yapıldığını ifade eden Barut, şunları kaydetti:
"Yüksek Komiserler Kurulu Başkan Yardımcısı olarak yetkisini kötüye kullanarak 2011 yılında o günkü değeri 750.000-1.000.000 dolar değerindeki 12 yarış atını usulsüz pedigri kayıtları ile çok düşük bedelle kayınvalidesinin üzerine geçiren, ağabeyinin Hatay Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliğinde Başkan olduğu dönemde 2012-2013 yılı anaç koyun keçi destekleme ödemeleri ile ilgili olarak yapmış olduğu toplam 4-5 Milyon TL yolsuzluğunu dönemin Başkan Yardımcısı T.Ö.'ye inceleterek örtbas edilmesini sağlayan, 01.04.2013 tarihinde Bakan oluruyla kendi kurdurduğu ve başkanı olduğu Bilişim ve Koordinasyon Kurulu kapatılana kadar birkaç yıllık dönemde, aralarında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına alınan 1 gün dahi kullanılmamasına rağmen 1 Milyon TL ödenen Teftiş yazılımı başta olmak üzere, değerinin çok çok üstünde en az 30.000.000 TL'lik yazılım satın alımı yaptığı iddia edilen, yine 'Ürün Doğrulama Takip Sistemi' adı altında 'etiketli' Karekod sisteminin ihalesinde usulsüzlük yaparak yükleniciye yıllık 1 Milyar TL kazandırmayı planlarken konunun basında ve sosyal medya gündeme getirilmesi sonucu işin feshi ile firmaya 12 milyon TL ödenmesinden dolayı Devleti zarara uğrattığı iddia edilen, dil yeterliliği olmadığı halde devletin kesesinden 2013 yılında yaklaşık 25.000 Dolar maliyetle sadece kendisine Amerika'da eğitimler ayarlayan, Yine, Tarım Kredi Kooperatifleri ihalelerinde kendi istediği yönde ihale vermeyen Genel Müdürü Teftiş Kurulu Başkanlığı makamını kullanarak soruşturma ile görevden aldırmak gibi kamu imkanlarını etik ve hukuk dışı bir şekilde kendi imkanlarına kullandığı teftiş raporları, yargı kararları ile sabit olan bu kişiyle ilgili bir çok basın yayın kuruluşu da çeşitli haberler yapmıştır."

İŞTE YANIT BEKLEYEN SORULAR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis'e önerge sunan Barut, şu sorulara yanıt aradı:

1. Erdal Celal Sumaytaoğlu (Aksoy) hali hazırda Bakanlığınızda hangi ünvan ve statüde görev yapmaktadır?

2.
Bu şahısla ilgili Bakanlığa geldiğiniz dönemden bu yana her hangi bir soruşturma yapılmış mıdır? Yapıldı ise soruşturma ne şekilde sonuçlanmıştır?


3.
Bahse konu eski bürokratın yurtdışına uzun süreli gitmek için ücretsiz izin istediği, ancak Bakanlığınızca izin verilmemesinden dolayı kendisinin mahkeme kararı ile bu izni kullandığı iddia edilmektedir. Bu doğru mudur? Öyle ise bu kişiye izin verilmeme gerekçesi nedir?


4.
Adı geçenin 2019 yılı Mart ayında yapılan yerel seçimlerden sonra yaklaşık 14 aydır mesaiye birim amirlerinin bilgisi dahilinde gelmediği, bazı belediyelere ihale ve personel konularında danışmanlık yaptığı  iddia edilmektedir. Bu doğru ise, bu şahıs 14 aydır mesaiye ne şekilde gelmemektedir? Ücretsiz izinli midir, raporlu mudur, kim ya da kimler tarafından kendisine keyfi izni verilmiştir?


5.
Bu konuda tarafınıza CİMER başta olmak üzere intikal eden her hangi bir ihbar ya da şikayet mevcut mudur? Mevcut ise talimatınızla herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Soruşturma yapıldı ise ne şekilde sonuçlanmıştır?


6.
Geliri ile açıklanması mümkün olmayan mal varlığına sahip olduğu iddia edilen, bu şahsın mal varlığı ile ilgili olarak, 3628 Sayılı Kanun kapsamında bir soruşturma yapılmış mıdır? Yapılmadı ise yaptırmayı düşünüyor musunuz?"