Atçılık İşletmeciliği Meslek Elemanı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Atçılık İşletmeciliği Meslek Elemanı meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Atçılık İşletmeciliği Meslek Elemanı meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Meslek Adı : Atçılık İşletmeciliği Meslek Elemanı

Meslek Ana Grubu : Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları
 
Meslek Alt Ana Grubu : Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları
 
Meslek Grubu : Hayvan Yetiştiricileri
 
Meslek Birim Grubu :
Çiftlik Ve Süt Hayvanları Yetiştiricileri

 
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ön lisans

Meslek Tanımı : At yetiştirme çiftliklerinin, haraların, aşım istasyonlarının, idman pistlerinin ve hipodromun çeşitli bölümlerinin işletilmesinde görev alan yardımcı meslek elemanıdır.
 
Görev ve İşlem Basamakları : Atçılık İşletmeciliği Meslek Elemanı,  İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hipodromlarda, pistlerde ve özel at haralarında çalışan personelin; ücret, izin, hastalık, çalışma takvimi ve ortamının düzeni ve elemanların niteliklerinin, sayılarının belirlenmesi gibi faaliyetleri yürütmek)    Yarış pistlerinin bakım ve onarımlarının yaptırılması ve teknik donanımlarının sağlanmasına yardımcı olmak,

c) Tesislere ilişkin gerekli malzemenin satın alınması, tesisin gelir giderlerinin muhasebeleştirilmesi ve ödeme kalemlerinin yapılmasını sağlamak,

d) Türkiye Jokey Kulübü ile her türlü idari ve teknik yazışmaların yapılmasını sağlamak, 

e) Hipodromlarda koşulara katılacak ve katılmayacak atların belirlenerek duyurulması, ikramiye ve yetiştiricilik primlerinin hesaplanması, orta ve uzun vadeli koşuların taksitlendirilmesi, koşulara kayıtların yapılması,  katılma esaslarına göre gerekli uygulamaların gerçekleştirilmesi işlemlerini yürütmek,

f) Koşulara ilişkin itiraz ve şikâyetlerin ilgili yerlere ulaştırılması ve çözümlenmesi konularıyla ilgilenmek,

g) Yarış programlarının düzenlenmesi ve haraların yönetimi konularında çalışmak,

h) Pansiyonların bakım, onarım ihtiyaçlarının tespiti ve giderilmesi hususunda gerekli işlemleri gerçekleştirmek,

i) Yetiştirilen atların verimlerinin artırılması için yapılacak ıslah çalışmalarını, soy kütüğü kayıtlarının tutulması ile ırklarının ıslahını, damızlıkların sağlıklı ve temiz koşullarda yetiştirilmesini sağlamak amacıyla teknik ekibin yönlendirmesini yapmak,

j) Yarış atı ithalat ve ihracatıyla ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi gibi görevleri gerçekleştirmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Atçılık İşletmeciliği Meslek Elemanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Usta Öğretici (Mermercilik Ve Süsleme Taşçılığı) mesleği için “2359.58” kod olarak kullanılır iken Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri mesleği için “3115.71” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Atçılık İşletmeciliği Meslek Elemanı Meslek Kodu “6121.01” olarak belirlenmiştir

Kaynak: Atçılık İşletmeciliği Meslek Elemanı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?