Gelirlerin/servetlerin arkasındaki gerçek isimlerin bilinmesi vergi kaçakçılığı ile mücadele açısından büyük önem arz etmektedir. Ülkemizin de üyesi bulunduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Vergi Amaçlarına Yönelik Şeffaflık ve Bilgi Değişimi Küresel Forumu, vergi kaçakçılığıyla mücadele amacına yönelik olarak çalışmalar yürütmektedir.

Bu bağlamda, Küresel Forum, faaliyetleri gereği şeffaflık ve bilgi değişimi konusunda ülkelerin uyması gereken uluslararası asgari standartlar oluşturmuş olup tüzel kişiliklerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek gelir elde edenin bilinmesi için çalışmalar yapmaktadır.

Gerçek faydalanıcının belirlenmesi için Bildirim Zorunluluğu geldi

Bildirim yapma yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri söz konusu beyannameler aracılığıyla; gerçek faydalanıcıların adı, soyadı, vatandaşlıkları, kimlik numaraları ve adresleri, varsa telefon, faks ve elektronik posta bilgileri ile gerçek faydalanıcılığın sebebini bildirirler.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak araştırma, inceleme ve uluslararası bilgi değişimi ile vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından yapılacak araştırma ve incelemeler de bu kayıtlar baz alınacaktır.

Türkiye Jokey Kulübü de bu bildirim yapma zorunluluğu olan kurumlardan biri olup kendisinden faydalanan, gelir elde eden tüm kişileri bu form aracılığı ile bildirimde bulunacaktır.

Türkiye Jokey Kulübü Bildirimi kimleri etkiler

Elde ettiği geliri başkası üzerinden sağlayan herkes, bu bildirim beyanında adı geçmeyeceği, elde ettiği gelirin kaynağını da ispat edemeyecek durumda olacağı için hesap vermek zorunda kalacaktır.

Tam tersi durumda olup, gelir elde edip bunu gerçek sahibine aktaranlar, arada transfer takibi çok kolay yapılacağı için bu durumdan etkilenirler.

- Fazla ahır çıksın diye Başkasının adına at koşanlar, 

- Belgesi olmadığı için kendi adına at koşamayan at sahipleri, 

- At binen ama eşine, dostuna at koşan jokeyler,

- Yetiştirdikleri atların satışlarından çok yüksek gelir elde edip, bunu belgelemeyenler,

- İmzacı antrenör kullanıp onların arkasından gelir elde edenler,

Yani kısaca kendilerine dublör kullanan, onların arkasına saklanıp bu sektörden para kazananlar, elde ettikleri geliri Türkiye Jokey Kulübü nezninde ispat edemeyecek durumda oldukları için yanlış bilgilendirme yapılmasına neden olacaklardır.

.

Pin It

UFUK ÇAKIR
HAKAN DEMİRCİ
SİLİVRİLİ
OKAY ABİ
UFUK COŞKUN
PROFESÖR