Başlık tüm otoritelerin kullandığı bir cümle olduğu için yazımıza böyle başlamak istedik. Bilindiği üzere atlarda pure (saf ) olmak çok önemlidir. Bu tarz bir aygıra veya kısrağa sahip olmanız halinde birçok eşleşme daha da kolay hale gelecektir. Bu yazımızda baskın karakter taşıdığına inandığımız Zanjero hakkında bazı konulara açıklık getireceğiz.

Bu yazıyı yazmamızın ana sebebi ilk yavrusu 2010 yılında doğan Zanjero’nun henüz Al dona sahip yavrusunun bulunmayışıdır. Bu sebeple daha iyi bir jenerasyon elde edebilmek için ve elimizdeki aygırı daha verimli kullanabilmek ve ayrıca yetiştiricilerimize faydalı olmamız için bazı özelliklerini tespit etmemiz gerekiyordu. Aşağıda belirtilenHomozigot kavramını pedigri içinde araştırarak bir çıkarım elde etmeyi düşündük. Umarız Türk atçılığına ve yetiştiriciliğine bir fayda temin ederiz.

Öncelikle bilmemiz gereken 2 terimi açıklamamız gerekiyor

HOMOZİGOT = Bir karakteri kontrol eden 2 alel gen birbiri ile aynı ise buna homozigot denir

ALEL GEN =Biri anneden biri babadan gelerek gen çiftini oluşturan gendir.

Zanjero’nun pedigrisi açtığımızda otoritelerce Homozigot olduğu resmen tescil edilmiş 2 aygır görürüz. Bunlar Cherokee Run veSeattle Slew’dur. Yukaridaki Homozigot ve Alel Gen tanımına uygun olarak pedigriyi daha açarak incelemeye başladığımızda karşımıza çok önemli bir aygır ve onun kısrak hattı çıkmaktadır.

NASRULLAH ve (9-c) kısrak familyası

Birinci kısımda Cherokee Run’ı inceleyerek yukarıdaki tanıma göre otoritelerce de Homozigot olduğunun tespit edilmesinin sebebini göreceğiz.

1 – Zanjero’nun babası Cherokee Run bir Nasrullah (9-C) uzantısıdır.

2 - Blushing Groom’un babası Nasrullah olmakla birlikte 2.annesi Aimee yine Nasrullah’ın anne hattından gelmektedir (9-c)

3 - Runaway Groom’un kısrak babası olan Call The Withness’ın anne hattı Nasrullah’ın anne hattından (9-c) gelmektedir. Runaway Groom’un 2.annesi Po Chile adlı kısrakMahmoud yolu ile Nasrullah’ın anne hattına (9-c) ulaşmaktadır.

4 - Cherokee Run’ın 2.annesi olan Dame Francesca adlı kısrak Royal Charger üzerinden Nasrullah’ın anne hattına (9-c) ulaşmaktadır.

5 - Cherokee Run’ın kısrak babası olan Silver Saber,Sir Gaylord ve Royal Charger üzerinden Nasrullah’ın anne hattına (9-c) ulaşmaktadır.

6 - Cherokee Run’ın kısrak babası olan Silver Saber’in babası olan Drone’nin 2.annesi olan Ghazni’nin babası Mahmoud yine Nasrullah’ın anne hattına (9-c) ulaşmaktadır.

7 - Cherokee Run’ın 3.annesi olan Maid To Rule bir Nasrullah kızıdır.

İkinci bölümde Zanjero’nun kısrak babası olan Ap Indy ve babası Seattle Slew ‘u ayrıca Zanjero’nun kısrak hattını inceleyerek yukarıdaki Homozigot tanımına nasıl uyduğunu inceleyeceğiz.

1 - Ap Indy’nin babası olan homozigot Seattle Slew bir Nasrullah (9-c) uzantısıdır.

2 - Homozigot olan Seattle Slew’un babası olan Bold Reasoning’in anne hattı Turn To ve Royal Charger ile Nasrullah’ın anne hattına (9-c) ulaşır.

3 - Homozigot olan Seattle Slew’un kısrak babası olan Poker’in annesi bir Nasrullah kızıdır. (9-c)

4 - Ap Indy’nin annesi olan Weekend Surprise ise Secretariat üzerinden Nasrullah’a ulaşır (9-c)

5 - Ap Indy’nin üçüncü annesi olan Gay Missile ise Turn To ve Royal Charger üzerinden Nasrullah’ın anne hattına (9-c) ulaşır.

6 – Zanjero’nun ikinci annesi Shawnee Creek ise Mr Prospector’un kısrak babası olan Nashua üzerinden Nasrullah hattına (9-c) ulaşır

7 – Zanjero’nun üçüncü annesi olan Back Ack babası Ack Ack’in kısrak babası hattı üstünden Nasrullah’ın anne hattına (9-c) ulaşır.

Konuyu fazla dağıtmadan toparlayacak olursak Cherokee Run ve Seattle Slew gibi 2 homozigot aygır sahip oldukları genetik özellikleri Zanjero’ya aktarmışlar ve Zanjero da bunu şu anda yavrularına aktarmaktadır. Bizim yapmamız gereken tek şey Zanjero ile uyum sağlayacak kısrak hatlarını bulmak ve başarılı bir nesil elde ederek hasretle beklediğimiz uluslararası başarılara yelken açmaktır.

Not: Zanjero’yu neden Nasrullah’a bağladığımız sorusunun cevabı Nasrullah içinde bulunan Centerbutry Pilgrim rasmusseni’dir. Bu konu ile ilgili yazıları ilerleyen dönemde daha farklı şekilde ele alacağız.

Bu araştırmada Zanjero’nun anne hattına, baba hattına ve yavrularına ait alyuvar katalaz, karbonik anhidraz ile plazma proteaz inhibitör enzim sistemlerinin elektroforetik olarak incelemesi yapılmamıştır.

Araştırma-İnceleme: TARIK TEKÇE

Pin It