Türkiye Jokey Kulübünün At sahibi belgesi almak için gerekli olan belgeler olarak istedikleri arasından en çok Gelir Beyanı dikkat çekiyor. 

10 Nisan'daki Yönetim Kurulu Kararı ile 10 bin TL TJK'nın Vakıflar Bankası hesabına yatırılması istenmekle birlikte, aynı zamanda aşağıdaki gelir yeterliliği de aranıyor.

Şimdi isterseniz ne kadar gelir arandığına bir bakalım. 

Ücretli iseniz son 1 yıllık bordro dökümleriniz, (Son 12 aylık ortalama ücretiniz 8.000 TL (ay/net olmalı.) ile e-Devlet üzerinden alınabilecek güncel 4A hizmet cetveli dökümü,

Veya

İşletme sahibi iseniz vergi levhanız. (Son mali yıla ait vergi matrahınız, ödenecek vergi düşüldükten sonra en az 96.000 TL olmalı.)

Veya

Gayrimenkul sahibi olmak. Gayrimenkullerin geriye doğru en az 12 aylık süre ile üzerine kayıtlı olması şartıyla üzerinde kısıtlama (Güncel haciz bedeli, ipotek vb.) olması durumunda kısıtlama bedeli düşüldükten sonraki değeri en az 500.000.-TL olmalı Noter tasdikli Gayrimenkulün değeri; Gayrimenkul değerleme şirketine yaptırılacak değerleme raporu, Veya Emlak vergisine esas değeri için ilgili Belediyeden alınacak rayiç bedeli, Veya Tapu üzerindeki değer ile belgelenmelidir. Tapu kaydı veya değerleme raporu ile tapu üzerinde herhangi bir şerh /kısıtlama vb. bulunmadığı beyan edilmelidir.

Veya

Talep tarihinden itibaren geriye doğru en az 6 aylık süre boyunca; vadeli/vadesiz mevduat, değerli kâğıt, kıymetli maden hesaplarının toplamının günlük ortalamasının asgari 200.000.-TL olması,

Veya

Mali yeterlilik için aranan belgelerden birden fazla belge gelmesi durumunda, tüm belgelerin toplamının 500.000 TL olması,

Veya

At sahibi belgesi almak için müracaatta bulunan kişiler için, At Sahibi belgesi bulunan 1. Derece yakınlarının kefalet vermesi durumunda, kefalet veren kişi tarafından yukarıda belirtilen mali kriterlerin iki katı olarak beyan edilmesi gerekmektedir. (Kefalet sadece 1 kişi için verilebilmektedir.) Kefalet veren evli ise eşinin yazılı muvafakati olması.

Şimdi bunlar gerçekten bu zamanda ağır ve sağlanması zor istekler.

Türkiye Jokey Kulübünün bu bilgileri isteme, alma, arşivleme ve başvuruda bulunan kişileri resmen fişleme yetkisi nereden geliyor, bu yetkiyi kendinde nasıl buluyor bilemiyorum ama yapılacaksa bu yeterliliklerin mevcut at sahibi belgesi almış, at koşan kişiler içinde aranması gerekli. 

Madem TJK bunları yeni At Sahipleri için istiyor, o zaman mevcut at sahipleri içinde bir güncelleme istemeli, hepsinden bu şartlara uymalarını beklemeli. Uymayanlar varsa zaman verip o süre içinde yeterliliği yerine getirmeyenlerin belgelerini de iptal etmeli.

Türkiye Jokey Kulübü bunu yapmıyorsa, niyeti sektörü büyütmek, yeni at sahiplerini sektöre katmak değil, tam aksine ufaltmak ve gelirin belli kişiler arasında paylaşılmasına olanak sağlamak olarak değerlendirilebilir.

Türkiye Jokey Kulübü At Sahibi Belgeleri ile ilgili bu kadar uğraşıyorken, yılbaşında aldığı karar üzerinden başta Dernek üyelik şartını getirip sonrasında ilk ödeme miktarını bu kadar yükseltiyorken, acilen bu gelir belgelerini de mevcut at sahiplerinden istemeli, mevcut  at sahiplerinden kaç tanesi bu şartları sağlayacak görülmelidir.

Yakın zamanda belgesi iptal edilen veya talep edip at sahibi belgesi alamayan kişilerin bu durumu örnek gösterip, haksız rekabet nedeniyle Türkiye Jokey Kulübüne dava açmaları halinde, iptal edilen belgelerini geri kazanmaları veya verilmeyen belgeleri almaları da mümkün olabilir.

Yakında bu davalardan açılacağını ve mahkemelerin ortaya çıkan haksız rekabetle ilgili vereceği kararla, bu isteklerin tamamen ortadan kalkacağını düşünüyor, yaşanacak gelişmeleri merakla bekliyorum.

Ufuk Çakır

21.04.2019

Pin It