TJK KARA PARA AKLAMAYA YARDIMCI OLUYOR

Türkiye Jokey Kulübünün bir ara yaygınlaştırmaya çalıştığı ve ücret almadan dağıtma kararı alıp daha sonra,bir çok kişinin belgesini iptal edip devamında 10 bin TL ücret koyduğu At sahibi belgesi alınması olayında çok çeşitli örneklerle karşılaşıyoruz.

Türkiye Jokey Kulübü At Sahibi belgesi dağıtımında en önemli kıstas olarak Gelir Beyanı'nı önemsiyor ve bu konuda detaylı bilgi istiyor.

Ücretli olanlarda 1 yıllık bordro dökümlerini istiyor, 12 aylık ortalama ücretin 8.000 olmasını şart koşuyor.

İşletme sahibi olanlardan son mali yıla ait vergi matrahının ödenecek vergi düşüldükten sonra 96.000 TL olmasını bekliyor.

Bunları sağlayamıyorsun fakat Gayrimenkul'un varsa, 12 aydır senin üzerinde olan bir gayrimenkul için üzerinde kısıtlılık olmadan 500.000 TL değer arıyor.

Veya bunların toplamı 500.000 yapıyorsa da At Sahibi Belgesi için onay veriyor.

Tabi bunlar yetmiyor atın olacak, Adli sicil belgen temiz olacak ve en az beş yıllık at sahibi olan iki kişi tarafından da takdim edilmiş olma şartı aranıyor.

Bunların hepsi güzelde bu şartları yerine getiren kişilerin nasıl bu gelirleri kazandıkları ile ilgili araştırmalar maalesef pek yapılmıyor.

Mevcut at sahiplerini araştırdığımızda ilginç mesleklerle karşılaşıyoruz.

Örneğin eski bir at sahibinin ganyan bayisi olduğu ve çok uzun zamandır illegal olarak yazıcılık tabir edilen işi mevcut bayisinde yaptığı söyleniyor.

Yeni bir at sahibinin ise İddaa ile ilgili yasal olmayan bir çalışması olduğu, cep telefonları için uygulama yaptığı, bu uygulamaya her isteyenin üye olamadığı ve davet usul ile bu uygulama üzerinden illegal bahis oynattığı konuşuluyor.

Bu örnekleri çoğaltmak ve biraz kurcalayınca başka örneklere de ulaşmak mümkün.

Tabi bu at sahiplerinin tespiti o kadar zor değil...

Biz biliyorsak Türkiye Jokey Kulübü de biliyor ve ses çıkarmıyor diye düşünüyoruz.

Aslında Türkiye Jokey kulübü illegal çalışıp, At sahipliği üzerinden yasal olmayan kazançlarını aklama işi yapan bu kişilere at sahipliği belgesi verdiği için direk sorumlu durumda.

Bütün Dünya'da Kara para aklama konusunda çok ciddi mücadeleler yapılırken, Türkiye Jokey Kulübü bu işlere aracı olduğu için, bu kişilere verdiği At Sahibi belgelerinden sorumlu, Kara Paranın Aklanmasında yardımcı durumda.

Türkiye Jokey Kulübü yetkililerine buradan sormak istiyoruz, örnekleri çoğaltılabilecek bu kişilere nasıl at sahibi belgesi verdiniz ?

At sahibi belgesi verirken kimler aracı oldu, kimler imza atıp bu kişileri takdim etti ?

Kara Para aklama işine ortak olmanın suç olduğunu, bu suçun cezası olduğunu bilmiyormusunuz ?

Bu kişileri tespit edip iptal ettiğiniz belgeler gibi bu kişilerin belgelerini de iptal edecekmisiniz ?

2010 Yılında Kara Para Aklanıyor diye yazmıştım

Aşağıya eklediğim yazım 18 aralık 2010 tarihinde yani bundan 9 sene önce yazılmıştı.

O günde Türkiye Jokey Kulübü neyse bugünde aynı, o günden bugüne, bir arpa boyu yol almamış, kendini geliştirmemiş, hatır gönül işleriyle yönetilir durumda. Mevcut yöneticiler küflenmiş, paslanmış, yenilik üretemeyen, yalnızca yağcılık ve yancılık ile işlerini götürüp bu şekil olanlarla kaynaşmış durumdalar.

Biz kendilerini son günlerin modası olduğu gibi Allah'a havale etmiyor, kendileri hakkında gerekli yerlere suç duyurularında bulunup, şikayetlerimizi de gerçekleştiriyoruz.

İnanıyoruz bu yöneticiler gittiğinde "Her Şey ok Daha Güzel Olacak"

Ufuk Çakır
20.05.2019

 

KARA PARA AKLAMAK  (18.12.2010 Tarihli Yazım)

https://www.sonduzluk.com/yazarlar/ufuk-cakir/213-kara-para-aklamak.html

Kara Para yasa dışı yollardan elde edilmiş kazançlar için kullanılan çok bilinen bir söz. Bu paranın aklanma işlemi ise  Mafya babası Al Capone'un yasadışı yollar ile elde ettiği paralara yasallık kazandırmak için çamaşırhaneler açması ve bu yolla bu paraları yasal yolla kazanmış gibi göstermesi ile ortaya çıkmış bir terim. Ülkemizde ise bu Kara Para'dan maalesef çok var. Bu parayı aklamak içinse yüzlerce yöntem geliştirilmiş.  Paravan şirketler kurmak, sahte faturalar kullanmak, yabancı ülkelerde bloke edilen parayı teminat olarak göstererek yerel bankadan kredi almak, nakit para ile büyük bina, malikane, turizm tesisi vb satın alımları yapmak, kıymetli tablo ve sanat eserlerini satın almak gibi yöntemlerin yanında Yarış atı almakta bu kara paraların aklanması için çok rahat kullanılıyor.

Diğer yöntemler bizi ilgilendirmediği için yalnızca Yarış Atlarının bu pis oyunlara nasıl alet edildiğine değineceğiz.

Kara Para nakit olarak el değiştirdiği için tüm aklama işlemlerinin nakit şeklinde gerçekleşmesi gerekir. Bu da zaten At alım satımında tercih edilen bir yöntemdir. Bir atı satın almak için Hipodromlardaki teknik bürolara gidilerek matbu bir kağıda alıcı ve satıcı olarak karşılıklı imza atmak ve atın pedigrisini ibraz etmek yeterlidir. Bu işlem yapılırken atın satış bedeli veya ödeme şekli beyan edilmemektedir.  Ücret, Kira ve 8.000 TL üstü ödemelerin banka kanalı ile yapılma zorunluluğu getirilmiş olmasına rağmen örnek olarak 100.000 TL bedelle satılan bir yarış atını bile nakit olarak, kayıt altına almadan ve bedelini beyan etmeden satın almak, satmak mümkündür. 

Yarış atı alan veya satan kişilerin çiftçi statüsünde olduğu bu yüzden mecburiyet kapsamı dışında olduğu düşünülebilir. Defter tutmak zorunda olmayan çiftçilerin 8.000 TL üzeri işlemleri Vergi Usul Kanununun 257. maddesi gereği banka ve benzeri kuruluşlardan yapmak zorunda olmamaları, kara para aklayan kişilerin bu tür işlemleri tercih etmesinin, yarış atlarına yönelmesinin nedenidir. Vergiden muaf esnafın bile mecburiyet kapsamına dahil edilmiş olmasına rağmen, defter tutmak zorunda olmayan çiftçilerin kapsama dahil edilmemesi büyük bir eksikliktir. Bu tercih, ülkemizin bazı yörelerinde kırsal kesimin henüz mali sisteme entegre olmamasının yanı sıra zirai işlemlerdeki alım satımın kendine özgü karakteri de rol almaktadır. Ancak bu istisnanın kayıt dışılıkla mücadeleyi zayıflatan bir unsur olduğu da açıktır. Kara Para aklamak isteyenlerin tercihi bu yanlış muafiyet yüzünden çiftçilik ve yarış atlarıdır. Acilen bu hata düzeltilmeli defter tutmayan çiftçiler olmasa bile yarış atları ile ilgili işlemler için yapılan ödemeler kapsam içine alınmalıdır. Satışı yapılan yarış atlarının bedelin nasıl ödendiği tespit edilmeli alıcı ve satıcı incelenmelidir.

Ayrıca satın aldığınız bir yarış atına yapacağınız masraflar resmi kurumlardan aldığınız hizmetler haricinde hipodromlar içerisinde kayıt dışıdır. Yemi , samanı, otu ve bir çok ilaç belgesiz ve kayıt dışı olarak alınıp satılmaktadır. Bir çok aracı gerçek işi çiftçilik olmadığı halde çiftçiden aldığı ürünleri hipodromlarda satarak ticaret yapmakta, bunu çiftçilik ismi altında gizleyerek, fatura kesmemekte vergi kaçağına sebep olmaktadır. Ayrıca hipodromların emekçileri konumundaki bir çok seyis sosyal güvenlik kapsamı dışında çalışmaktadır. Hem vergi hem de sigorta primi olarak bu alanda kaçak büyük boyutlardadır.

Kayıt altına alınmayan bu ödemeler sonucu sahibi olduğunuz yarış atının kazanacağı tüm ikramiyeler ise resmi yollardan, yasal olarak elde edilmiş bir kazanç gibi adınıza işlenmektedir. Kara Para ile alınan bir yarış atının kazancı resmi olmakta, çiftçilik geliri sayılmakta ve devletin resmi kurumlarınca aklanmaktadır.

Ufuk Çakır
18.12.2010


Not: Bu yazıyı yazarken hiç bir at sahibi kastedilmemiş, hedef gösterilmemiş yalnızca kanunun açığı vurgulanmak istenmiştir. 2010 yılında yazdığımız bu yazıdan sonra aynı açık halen devam etmekte hiç bir yasal düzenleme olmamıştır.

Pin It