Safkan Arap ve İngiliz atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve ihracatı hakkında yönetmeliğin 19. Maddesi uyarınca Soy Kütüğüne kaydedilecek atlara isim verilmesi ile ilgili şartlar anlatılmıştır. 

Soy kütüğüne kaydedilecek İngiliz tayların, ana ve baba isimleri esas alınarak Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğüne isimsiz olarak kayıtları yapılabilir. Ancak, tayın iki yaşını doldurduğu yılın son gününe kadar, at sahipleri tarafından tayın isminin tescil ettirilmesi zorunludur.

Safkan Arap atlarında ata verilecek ismin tescil belgeleriyle birlikte yazılarak Bakanlığa gönderilmesi mecburîdir. Safkan Arap atları isimsiz olarak tescil edilemez.

Verilecek isimler, boşluklar dahil safkan Arap atlarında yirmi yedi harf, İngiliz atlarında on sekiz harfi geçemez. Tescil ettirilen isim değiştirilemez.

İsim verilirken;

Kullanılması korumaya alınmış ve yasaklanmış,

Kullanılma hakkı mahfuz olan,

Karışıklığa sebep olabilecek veya dini ve sosyal nedenlerle kullanılması uygun olmayan,

Ticarî ve reklam maksadı ile kullanılmak istenen,

Kendisi ya da yakınlarınca izin verilmedikçe kişilerin adları olan, isimlerin kullanılmamasına dikkat edilir.

Yaşayan atların tescil edilmiş isimleri, bu isimlere yazılış ve okunuş yönünden benzerlik gösteren isimler ve aygır isimleri ölümlerini takip eden on beş yıldan önce, kısrak isimleri ölümlerini takip eden on yıldan önce, diğer atların isimleri ise ölümlerini takip eden beş yıldan önce kullanılamaz.

İsimlerin başına ve sonuna rakam konulamaz.

İthal atların isimlerinin, yukarıda belirtilen şartlara aykırılık teşkil etmesi durumunda, isimlerin kayıtlı olduğu ülke soy kütüğü otoritesi ile mutabakata varılarak Bakanlıkça isimleri değiştirilebilir.

Ağalar, Beyler, Sultan ve Güzellere karşı

Yarışlarda mücadele eden atlar, performansları kadar isimleriyle de ilgi çeker. Erkek atların isimlerinde genellikle ''Bey'', ''Ağa'', ''Amca'' ve ''Oğlu'' gibi ekler kullanılır, Dişi safkanların isimlerinde ise daha çok ''Kız'', ''Sultan'', ''Güzel'' sözcükleri yer alır. 

İsim bulmak çok zor...

Türkiye'nin en büyük ekürisinin sahibi ile bir İzmir yolculuğunda karşılaşmış, Uçağa doğru giderken karşımıza çıkan bir yazı dikkatimizi çekmişti. Bundan "iyi at ismi olur, bir atıma koyayım, bak bakalım daha önce koyan olmuş mu" diye sormuştu. Soy kütüğünden baktığımızda ise kendi atına o ismin verildiğini görmüş, gülüşmüştük. 

Anlayacağınız bu isim işi çok zor ve takibi çok zor bir olay. At başarılar elde ettiğinde herkes ismini ezberliyor ama taylık zamanında isim koymak kolay değil. Çok atı olan at sahiplerine kolaylıklar diliyor, değişik at isim önerilerinizi de sizlerden bekliyoruz. 

Ufuk Çakır

Pin It