Kara Paranın aklanmasında önleyici kurumlar listesinde, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Türkiye Jokey Kulübünün de adı geçiyor.  

Kara para aklanması olayı masrafların kaydı olmadan gelirlerin ise kayıt altında olduğu ticari faaliyetlerle gerçekleşiyor. Hipodromlardaki atların bakımı sırasında yapılan masrafların, giderlerin büyük bölümü kayıt dışı olurken gelirlerin tamamı resmi olduğu için kara aklama faaliyetlerinde kullanılabilen bir yol olarak görülüyor.

Yine büyük ikramiye isabet eden sabit bayilerden oynanmış altılı ganyan kuponlarının tahsilatının başka isimlerce yapılabilme imkanı olması nedeniyle, kara paraların aklanma yolu olarak ikramiye kazanıldığının da gösterilmesi mümkün. Hamiline olan, kimdeyse onun sahibi olduğu Altılı Ganyan Kuponlarının zaman zaman ikramiyeden daha fazla para vererek satın alındığına dair söylentilerde bu yüzden hep konuşulan konulardan biri oluyor.

Zaman zaman büyük Mafya liderlerinin at sahibi olması, at koşması , son günlerde popülerleşen yasa dışı bahis oynatan kişilerin at sahibi belgesi alıp, at koşması da bu kara para aklama önlemlerinin işe yarayıp yaramadığını akla getiriyor.

Resmi Gazete'de yer alan ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte yükümlü olan kuruluşların listesi şöyle:

a) Bankalar.
b) Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar.
c) Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler.
ç) Finansman ve faktoring şirketleri.
d) Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim
şirketleri.
e) Ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları.
f) Yatırım ortaklıkları.
g) Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri.
ğ) Finansal kiralama şirketleri.
h) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar.
ı) Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasına
ilişkin saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere Borsa İstanbul Anonim Şirketi.
i) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ile kargo
şirketleri.
j) Varlık yönetim şirketleri.
k) Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar.
l) Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basma faaliyeti ile sınırlı
olmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü.
m) Kıymetli madenler aracı kuruluşları.
n) Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler.
o) İş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar.
ö) Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar.
p) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat
Başkanlığı dâhil talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler.
r) Spor kulüpleri.
s) Noterler.
ş) Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla 1136
sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki işlerden taşınmaz alım
satımı, şirket, vakıf ve dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi gibi işlerle sınırlı olmak üzere
serbest avukatlar.
t) Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest
muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler.
u) Finansal piyasalarda denetim yapmakla yetkili bağımsız denetim kuruluşları.