Büyükada'da ki atlarda görülen Ruam hastalığı önemli boyutlara ulaştı.
Ruam, akut ve kronik seyirli bulaşıcı bir hastalıktır. İnfeksiyon deride solunum sisteminde ve iç organlarda nodül ve ülserlerin oluşmasını sağlar.
Hastalık atlarda kronik, merkep ve katırlarda ise akut seyreder. İnsanlar hastalığı infekte hayvanlarla temas sonucu alırlar. 
 
Duba'ye kabul edilmiş olan safkanlar içinde Ruam hastalığı önemli bir tehlike durumunda ve performansları ile  Dubai Hipodromuna kabul edilmiş olmalarına rağmen hastalık yüzünden safkanlarımız Dubai'ye gidemeyebilir. Ayrıca Enternasyonel yarışlar içinde Ruam Hastalığı çok önemli bir tehlike olabilir. Ruam hastalığı baş göstermiş Ülkelere diğer ülkelerden atların gelme durumu söz konusu olmaz. Bu yıl Enternasyonel YArışları kendi kendimize koşabiliriz.
 
 
Ruam Hastalığı başlıca 3 klinik form gösterir.
  1. Burun ruamı: Mukoprulent kanlı bir akıntı, burun mukozasında ilk önce nodüller görülür daha sonra bunların açılmasıyla ülserler meydana gelir. Çene altı lenf yumruları büyümüş, sıcak ve ağrılıdır.

  2. Deri ruamı(farcy): Genellikle bacakların deri altı lenf yolları şişer, üzerlerinde ilk önce nodüller daha sonra ülserler oluşur.

  3. Akciğer ruamı: Çok yavaş seyreder. Bazen aylar alır. Solunum sistemine ait semptomlar görülür, tüberküloz ile karışır.
Burun ruamı rinitis, gurm; akciğer ruamı tüberküloz, pnömoni; deri ruamı mantarların oluşturduğu dermatomikozis ve C. ovis’den ileri gelen lenfangitis ulserosa ile karışabilir.
Otopsi yasak olduğundan teşhiste serolojik ve allerjik testler önemlidir. Ruam tazminatlı bir hastalıktır. Eğer ruamlı hayvan hastalığın açık belirtilerini gösteriyorsa HSZK’nun ilgili maddesine göre taktir edilecek kıymetin yarısı kadar, mallein testi veya serolojik ve bakteriyolojik muayene sonucu ruam hastalığına yakalandıkları tespit edilenlere ise dörtte üçü kadar tazminat verilir.
Hastalığın yayılmasında portörlerin, sürüye kontrolsüz alınan hayvanların, infekte hayvanların, hayvan nakliyatının, sergi, panayırların ve hayvan alım-satımlarının önemi fazladır. Ahıra kontrolsüz hayvan sokulmamalıdır. Hayvanlar belli aralıklara allerjik ve serolojik testlere tabi tutularak infekte veya portörler ayıklanmalıdır.

Ruam Hastalığı ile ilgili Mevzuat

Madde 112- Tektırnaklı hayvanlardaki burun akıntısı, burunda ülser, çene altı lenf yumrularının ağrısız şişkinliği veya deride ağrısız şişkinlikler yahut sebepsiz zayıflayan, vücut harareti değişiklik gösteren, öksüren ve yapılan tedaviye cevap vermeyen, testisleri şişmiş ve iltihaplı hayvanlara talimatnamesindeki esaslara göre mallein tatbik edilir. Sonuç müspet ise hükümet veteriner hekimi hastalık raporu düzenler. Toplanan hayvan sağlık zabıtası komisyonu hastalık çıkış kararı alır ve ilan eder.
a) Mallein uygulaması sonunda hasta oldukları anlaşılan tektırnaklı hayvanlar tazminatlı olarak öldürülür ve imha edilir.
b) Hastalıktan ve bulaşmadan şüpheli hayvanlar hakkında talimatnamesindeki  hususlar uygulanır.
c) Hasta, hastalıktan ve bulaşmadan şüpheli hayvanların kesilmesine ve etlerinin tüketimine izin verilmez.
d) Ruam hastalığından ölen veya öldürülmesine karar verilen hastalar kapalı vasıtalarla gömülecekleri yahut yakılacakları yere sevkedilir. Nakil sırasında burun akıntılarının çevreye bulaşmaması için gerekli tedbirler alınır. Kadavralar üzerine sönmemiş kireç dökülerek derin çukurlara gömülür. Nakilden sonra vasıtaların dezenfekte edilmesi mecburidir.
e) Ruam hastalığı çıkan veya hasta hayvanların muhafaza edildiği ahıra dışarıdan hayvan sokulmasına izin verilmez; her türlü eşya alet ve malzeme ile hayvan yemlerinin çıkarılması yasaklanır, hasta hayvanlara ait gübreler yakılır.
f) Bakanlıkça hazırlanan program ve projelere göre hastalıksız oldukları tespit edilen tektırnaklı hayvanlara hükümet veteriner hekimince bir belge verilir. Alım ve satım sırasında bunun gösterilmesi zorunludur. Taşımada çalıştırılan tektırnaklı hayvanların altı ayda bir hükümet veteriner hekimine muayene ettirilmesi mecburidir.
g) Bulaşmadan şüpheli olarak müşahedeye alınan hayvanların bulundukları yerden çıkarılmaları yasaktır. Çıkarılmaları halinde yeni götürdükleri yerdeki hastalığa yakalanabilecek hayvanlarla birlikte karantinaya alınır. Sahibi hakkında Kanunun cezai hükümleri uygulanır.
h) Hasta, hastalıktan ve bulaşmadan şüpheli hayvanların bulundukları yerdeki yemlikler, zemin ve duvarlar ile alet, eşya ve malzemeler mümkünse eldiven geçirilerek veya kimyevi maddelerle dezenfekte edildikten sonra kullandırılır. Dezenfekte edilen ahırlara bir hafta sonra hayvan konulur.
i) Ruam hastalığı insan sağlığı için tehlikeli olduğundan hastaların bulundukları yerlere derilerinde yara olanların girmesine izin verilmez.
j) Yönetmelikte yer almayan hususlarda Ruam Savaş Yönetmeliği uygulanır.
k) Ruamda karantina hastalık çıkan ahır veya yerle sınırlıdır. Hastalar dışındaki hayvanlarda test sonucu menfi ise test 21 gün sonra tekrarlanır. İkinci test sonucu menfi olanlar hastalıksız kabul edilir ve karantina dezenfeksiyon yapılarak kaldırılır.
Pin It

Yorumlar  

#1 Neco İst. 09-01-2018 01:38
Allah Korusun

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

   

SATILIK ATLAR

2017 DOĞUMLU İNGİLİZ TAYLARI SMART ROBIN – NEVER LOST (Strik...

SAHAYA GİTMEYE HAZIR KALAN SON 5 TAY SAVAŞATI, UZUNBEY, P...

Kibar Hara Satar, Alan Kazanır SAVAŞATI İstanbul'da Kısa ...

SATILIK KOŞAR DURUMDA ARAP YARIŞ ATI       Yarışı hazır...

Aygız (Joker-Özkız) Dişi  Doğum Tarihi : 05.02.2015 İzmi...

Kayseri Pınarbaşı Şen harasında bulunan 2 adet 2,5 lu tay il...

...

Atçılıktan çıkma kararı aldıklarından dolayı eküriye ait sıf...

YAZARLAR

TÜRKİYE'DE ARAP ATÇILIĞI Bu yazımızda sizlere Türkiye'de y...

At Yarışları üzerine Bahis oynatanmı kazanır, Bahisi oynay...

Türkiye Jokey Kulübü yandaki reklamlarında 12 Ocak'tan i...

EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇMU ? DEĞİLMİ ? Türkiye Cumhuriyeti y...

...

Tjk Tv seyrederken Yeşilay'ın uyuşturucu maddelerle ilgili...

TJK DA OLANI BOZMAK GÖREV OLMUŞ !Allah için birileri bana ...

TJK TOPLANAN MİKTARIN % 50 SİNİ YARIŞSEVERE DAĞITIYORMU ? ...