ALTILI GANYAN NE VERİR

TJK DA Kİ USULSÜZLÜKLER 20 KASIM 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 15:30 DA MECLİS DİLEKÇE KOMİSYONU 6 NOLU TOPLANTI SALONUNDA GENEL KURUL GÜNDEMİNE ALINDI!

Murat Dereş TJK dski usulsüzlüklerle ilgili Anayasanın 74'üncü, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve TBMM İç tüzügünün 115 ila 120'nci maddeleri gereğince TBMM Dilekçe Komisyonuna 30 Ekim 2018 tarih ve 2575 başvuru numarası ile başvuruda bulunmuş fakat komisyon konunun komisyonda görüşülemeyecegine karar vermişti.

İzmir Milletvekili Özcan PURÇU'nun 08.03.2019 tarihli dilekçesi ile TBMM İç tüzüğünün 116 ncı maddesi kapsamında itiraz edilmişti. Özcan PURÇU, TBMM Dilekçe Komisyonuna verdiği itiraz dilekçesinde;

TJK gibi köklü bir kurumun 2008 yılında kapanan bir şirketten 2014 yılına kadar hizmet alması ile ilgili olarak ,hizmet alınan firmaları araştırmamanın sorumluları kimlerdir?

Haklarında yasal işlem yapılmış mıdır?

Daha once böyle bir hizmet alımı olmuş mudur? gibi çok sayıda soru cevapsız kalmıştır. Bu konuda verilmiş dilekçe sonuca ulaşmamıştır. Komisyonun bu konuyu görüşmesinin yararlı olacağı görüşündeyim.

demişti.

Bu nedenle komisyon bugün 15:30 da toplandı.

Toplantıya Dilekçe sahibi Murat Dereş, Tarım Bakanlığından Bakan Yardımcısı Hadi Tunc, Ykk Raportörü Murat Kayim, Rehberlik Ve Teftiş Başkan Vekili Çağlayan Odabaş, TJK dan ise Genel Mudur Yardımcısı Ahmet Kılınç katıldı.

Söz alan Murat Dereş, TJK İzmir'de kasadan para kullanımı ve mobbing, Bursa'da ise mobbing, konularını ve haksız yere işten çıkarıldığını, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının usulsüzlüklerle ilgili inceleme için Teyid'i İhbar Tutanağı düzenleyerek Bursa Hipodrom Müdürlüğünde inceleme yaptığını, şahitlerinden ikisinin ifadesine müfettişin başvurmayarak hata yaptığını, dolayısı ile teftişin eksik yapıldığını, Şahitlerinden ifadesi alınmayan satın alma memuru Yavuz Matur'un TBMM Dilekçe Komisyonu'na hitaben yazdığı ekli dilekçenin Komisyonda kayda alınmasını talep etse de Komisyonda İzmir Milletvekili Özcan PURÇU'nun mazereti nedeniyle katılamaması nedeniyle sahte fatura ile ilgili konu gündeme gelmedi.

İstanbul Milletvekili Huda KAYA 'nın da toplantı salonundan erken ayrılması nedeniyle AKP vekillerinin oy çokluğu ile TJK da inceleme yapılmasına ve Murat Dereş'in TJK yı mahkemeye vererek işe iadeyi kazanması ve tazminatlarını alması nedeniyle işe iade isteyen personellerin göreve iadesi için Meclis'te bu konuda yasal düzenlemeler yapılmasını gerektireceği için oy çokluğu ile göreve iadesi reddedildi.

Pin It