Türkiye Jokey Kulübü'nden açıklama

Demirören Gazetecilik A.Ş bünyesinde yayın yapan Fanatik Gazetesi ve Fanatik.com.tr adresinde 03.11.2018 tarihinde yayınlanan Türkiye Jokey Kulübü ne yaptığının farkında mı?” başlıklı yazı ile 07.11.2018 tarihinde yayınlanan “Türkiye Jokey Kulübünde Skandallar Zinciri” başlıklı yazı, yanlış bilgi ve beyanlar içermektedir. Söz konusu iddialar asılsız ve tarafsız medya anlayışına, Basın Kanunu hükümlerine, habercilik ilkelerine ve etiğine aykırıdır.

Türkiye Jokey Kulübü; kamu yararına hizmet veren dernek niteliğine haizdir. Bu konuda çıkartılan Yasa, Tüzük ve Yönetmelik hükümleri esas alınarak yönetilmektedir. Tüm gelir ve giderleri Bakanlık denetimine tabidir. Belirtilen bilgiler ışığında, Türkiye Jokey Kulübü Derneğinin Yönetim Kurulu Üyelerinin keyfi tasarrufta bulunmasının mümkün dahi olmadığı açıktır.

Türkiye Jokey Kulübü ne yaptığının farkında mı?” başlıklı haber içeriğinden de anlaşılacağı üzere, bu haber, ilgili gazeteye Türkiye Jokey Kulübü tarafından reklam karşılığı ödenen tutarın az bulunması nedeniyle kaleme alınmış, kişisel kin güden ve gerçeklerle bağdaşmayan, Gazetecilik mesleği ilke ve ahlak kurallarına aykırı ve sübjektif içeriklidir. Bu yazının Kulübümüzün kamuoyu nezdindeki itibarını zedelemek amacıyla yazıldığı ve gerçeklere tamamen aykırı olduğu şüphesizdir.

Derneğin ve dernek yöneticilerinin haysiyetini zedeleyici ve kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan bu gerçekdışı habere hiçbir şekilde itibar edilmemesi gerektiği ve bu haberi yapan ve yayımlanmasına izin veren ilgililer hakkında yasal yollara başvurulacağı Basın Kanunu’nun 14. maddesi gereğince kamuoyuna saygı ile duyurulur.

TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ 

Pin It